Program

2008. március 18.

 • 10:20–10:30 Megnyitó - Fodor László, az ÁOTK dékánja

1. szekció: Adatbázisok az alkalmazott kutatásban

 • 10:30–11:00 Dévai György: Biotikai adatfeldolgozás – múlt, jelen, jövő
 • 11:00–11:20 Báldi Andás: Nagyléptékű földhasználati változások és hatásaik kimutatása nemzetközi és nemzeti adatbázisok elemzésével
 • 11:20–11:40 Kovács Szilvia, Csörgő Tibor, Harnos Andrea, Nagy Krisztina, Kiss Andrea és Fehérvári Péter: Hosszútávú madárgyűrűzési adatsorok elemzése a klímaváltozás szempontjából
 • 11:40–12:00 Nagy Antal, Orci Kirill Márk, Rácz István András és Varga Zoltán: Az Aggteleki-karszt Othoptera faunájának kritikai áttekintése

Ebédszünet (12:00–13:00)

Poszterbemutató (13:00–14:00)

2. szekció: Adatbázisok elméleti hasznosítása

 • 14:00–14:30 Sólymos Péter, Fehér Zoltán, Varga András és Majoros Gábor: Elterjedési adatbázisok és prediktív biogeográfia
 • 14:30–14:50 Benedek Zsófia, Gallasy Katalin és Jordán Ferenc: Aszimmetrikus kapcsolatok növény–mutualista hálózatokban: szerkezet és funkció
 • 14:50–15:10 Mike Ágnes, Jordán Ferenc és Wei-Chung Liu: Trofikus mezők átfedése, egy új megközelítés a kulcsfajok meghatározásában

2008. március 19.

3. szekció: Terepi alapkutatások

 • 8:30–9:00 Samu Ferenc: Egy projekt-független ökológiai adatbázis felépítése, lehetséges felhasználásai és az előtte álló új kihívások
 • 9:00–9:20 Izsák János és Papp László: Hortobágyi légy-együttes abundancia szerkezetének elemzése
 • 9:20–9:40 Szalai Márk, Lévay Nóra, Papp Komáromi Judit, Juhász Máté és Kiss József: Az amerikai kukoricabogár szaporodási rátájának, mint a populációdinamikai modellalkotás egyik sarokpontjának meghatározása
 • 9:40–10:00 Ódor Péter, Tinya Flóra, Márialigeti Sára, Mag Zsuzsa és Király Ildikó: A faállomány és különböző erdei élőlénycsoportok kapcsolata az őrségi erdőkben

Szünet (10:00–10:20)

4. szekció: Alkalmazott terepi kutatások

 • 10:20–10:40 Tóthmérész Béla: Diverzitás a kezdetekkor és napjainkban
 • 10:40–11:00 Elek Zoltán, Bátki Márton és Lövei Gábor: Futóbogarak morfológiai jellegeinek instabilitása eltérő mértékben urbanizált élőhelyeken
 • 11:00–11:20 Vasas Vera, Magura Tibor, Jordán Ferenc és Tóthmérész Béla: A Beregi-síkon tervezett autópálya becsült hatása az erdőfoltok futóbogaraira
 • 11:20–11:40 Kemencei Zita, Sólymos Péter, Páll-Gergely Barna, Farkas Roland, Vilisics Ferenc és Hornung Erzsébet: Kulcs élőhelyek szerepe a környezeti szélsőségek hatásainak mérséklésében: csigák fajgazdagsága az Aggteleki-karszt töbreiben
 • 11:40–12:00 Kovács Anikó, Batáry Péter és Báldi András: Kiskunsági gyepek és gabonaföldek ízeltlábú közösségei: hová és hogyan összpontosítsuk a védelmi intézkedéseket?
 • 12:00–12:10 Zárszó - Tóthmérész Béla, a MÖTE elnöke

Poszterek

 • Andorkó Rita, Kádár Ferenc és Elek Zoltán: Két Carabus (Coleoptera, Carabidae) faj korszerkezetének és szaporodási jellemzőinek összehasonlító vizsgálata
 • Bátki Márton, Elek Zoltán és Lövei Gábor: A fejlődési instabilitás vizsgálata a Carabus nemoralis (Müller, 1764) morfológiai jellegein keresztül különböző urbanizáltságú élőhelyeken
 • Bauer Barbara és Jordán Ferenc: Mezoskálás centralitási indexek vizsgálata táplálékhálózatokban
 • Bérces Sándor és Elek Zoltán: A magyar futrinka (Carabus hungaricus) egy populációjának monitoring jellegű vizsgálata
 • Csecserits Anikó és Czúcz Bálint: Az éghajlatváltozás lappangó hatásai: növényfenológiai adatforrások Magyarországon
 • Havas Enikő, Pocsai Imre és Sárospataki Miklós: Gyűjteményi adatok felhasználása a hazai művészméh fajok (Megachile sp.) veszélyeztetettségének megállapítására
 • Juhász Máté, Szekeres Dóra, Kádár Ferenc és Kiss József: Hogyan kaphatunk árnyaltabb képet a diverzitásról? Diverzitási rendezések alkalmazása futóbogár együttesek vizsgálatára
 • Szitár Katalin és Török Katalin: Archív cönológiai felvételek felhasználása sziklagyepek hosszú távú fajösszetétel változásának vizsgálatában
 • Vilisics Ferenc, Sólymos Péter, Nagy Antal, Farkas Roland és Hornung Erzsébet: Ászkarák (Isopoda, Oniscidea) együttesek vizsgálata az Aggteleki karszt töbreiben: diverzitás és fajösszetétel