Lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben

Oktató

Harnos Andrea (SZIE-ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tsz.)

Jelentkezés

A kurzusra a szimpózium jelentkezési felületén történik, a személyes adatok és a részvételi díjak mezők kitöltésével.

Bevezető

Az elmúlt évek során az R programozási nyelv és környezet (http://www.r-project.org) kiforrott adatelemző szoftverré vált. Sokféle statisztikai eljárás végrehajtására alkalmas, emellett használhatóságát tovább növeli, hogy ingyenes, nyílt forráskódú. A fejlesztői közösségnek hála, kiegészítő csomagok és interneten elérhető könyvek és egyéb dokumentumok sokassága áll a felhasználók rendelkezésére.

A lineáris, nemlineáris, általánosított lineáris modellek (GLM) és ezek kevert változatai, valamint a nemparaméteres kiterjesztéseik (GAM) a biológiában napjaink leggyakrabban alkalmazott statisztikai technikáivá váltak.

Ez a rövid tanfolyam azoknak szól, akik szeretnének ezen modellekkel, illetve R-es megvalósításaikkal megismerkedni. A körülbelül 6 órás kurzus anyaga haladó felhasználóknak lett összeállítva, és az általános lineáris modellek ismerete valamint alapvető R felhasználói ismeretek szükségesek hozzá.

Az általános lineáris modellekről a Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak című tankönyv 9. és 11. fejezetében olvashatnak. Egy rövid R bevezető tananyag letölthető a tankönyv honlapjáról (http://www.biostatkonyv.hu). A http://www.r-project.org honlapon további bevezető és haladó szintű tananyagok is elérhetők.

Témakörök

A kurzus folyamán, ökológiai példákkal szemléltetve, az alábbi témakörök kerülnek tárgyalásra:

  • lineáris modellek (LM),
  • általánosított lineáris modellek (GLM),
  • általánosított additív modellek (GAM),
  • lineáris kevert modellek (LMM),
  • általánosított lineáris kevert modellek (GLMM),
  • nemlineáris modellek (NLM),
  • nemlineáris kevert modellek (NLMM).

A kurzus során a modellépítés folyamatának minden állomását érintjük, a problémák megfogalmazásától a modellek eredményeinek értékeléséig.