Biológiai Intézet

Állatorvostudományi Egyetem

1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
Postacím: 1400 Budapest Pf. 2
Tel: +36-1-478-4231, mellék: 8750
Fax: +31-1-478-4232 / 8757
térkép
NEPTUN Webmail

Biológia BSc

  • Ajánlott fakultatív tárgyak listája (PDF)
  • Biológia BSc záróvizsga tételek (PDF)

Biológus MSc

  • A Biológus MSc szak leírása (PDF)
  • A Biológus MSc bemeneti alapszakjai és a kötelezően előírt extra (különbözeti) tantárgy/kredit előírások (20 kredit) (PDF)
  • Biológus MSc záróvizsga tételek (PDF)

Egyéb szabályzatok, irányelvek

  • Témavezetői elvárások és a témabeszámolók követelményei (PDF)